dga pensioen eigen beheer tim van dasselaar

Noodzakelijke gegevens voor het DGA pensioenadvies

Invulformulier

Speciaal voor het oplossen van de vragen rond het DGA pensioen maken wij gebruik van een rekentool. Als u bijgaande vragen invult, kunnen wij voor u de berekening maken. U ontvangt de resultaten in een leesbaar verslag. Dan weet u direct waar u aan toe bent.

Heeft u voldoende geld beschikbaar?
Ik heb minimaal de commerciele waarde beschikbaar
Ik heb meer geld dan de fiscale waarde, maar minder dan de commerciele waarde
Ik heb minder geld beschikbaar dan de fiscale waarde
Belastingschijf na pensionering
36,55 %
40,40 %
52 %
Is er eventueel liquiditeit beschikbaar
Ja
Nee
Indien noodzakelijk is het beschikbaar
Versturen. Wij zullen ook contact met u opnemen.

Met ingang van 1 januari 2017 stopt de pensioenopbouw van de DGA in Eigen Beheer. Voor het oplossen van het DGA-pensioen kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden:
1. Niets doen
2. Het pensioen afkopen
3. Het pensioen omzetten in de oudedagsverplichting

Zo op het oog lijkt de keuze niet al te moeilijk. Intussen is duidelijk, dat het noodzakelijk is om een echte berekening te maken. En daarnaast speelt uw partner of ex-partner een grote rol. Daarom mag u bijgaand formulier invullen. U ontvangt van ons een verslag met een berekening. In dit verslag vindt u actiepunten en een stappenplan. U weet dan precies wat u te doen staat.
Voor deze berekening plus het verslag vragen wij € 999,- (ex BTW).

Indien u wenst bieden wij de mogelijkheid om voor € 99,- (ex BTW) per uur, telefonisch de berekening en het advies nader toe te lichten.
Daarna kunt u het uw accountant meedelen/sturen. Die heeft er dan weinig of geen werk meer aan.
Voordelen:
1. U krijgt persoonlijke uitleg op maat gesneden
2. Wij verzorgen, indien u wenst de toelichting voor uw accountant
3. Voor een paar honderd Euro bent u helemaal klaar
4. U krijgt een advies van een gecertificeerde financiele planner
5. Veel DGA's zijn u al voorgegaan.