DGA, Pensioen in Eigen Beheer. Op z'n retour.

Vanaf 2017 is het gebeurd met het pensioen in eigen beheer voor de DGA. Dan mag de DGA niet meer zijn eigen BV gebruiken voor het opbouwen van zijn pensioen.

In 2017 nemen we afscheid van Pensioen Eigen Beheer

Stoppen met pensioen eigen beheer

Meer dan 75% van de DGA's bouwt pensioen op in de eigen BV

Bij het stoppen met het opbouwen van pensioen in eigen beheer hoort een persoonlijk advies

Wij hebben een speciale toolbox ontwikkeld. Hiermee kunt u zelf al wat voorwerk doen. Klik hier voor informatie

Na jarenlange discussie en vele alternatieven heeft de commissie van financien het voorstel op Prinsjesdag ingediend.

De wet gaat in op 1 april 2017.

De DGA moet vanaf 1 januari 2017 de opbouw van zijn pensioen in eigen beheer stopzetten. De DGA heeft 3 keuzen:
1. Niets doen
2. Afkopen
3. Omzetten naar een overbruggingsverplichting

Welke variant het beste uitpakt voor een DGA is nog niet makkelijk te bepalen. Al was het maar omdat een eventuele levenspartner hier ook een stevige bijdrage moet leveren.

Zo makkelijk als het pensioen in eigen beheer met een pennenstreek is begonnen, vaak zonder medeweten van de levenspartner, zo lastig wordt het om het nu te veranderen. De levenspartner speelt hier een grote rol.

Het pensioen eigen beheer was in het verleden een belastingtruc die werd toegepast door accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs.
Zo zal in de toekomst het pensioen van de DGA verschuiven naar het werkveld van de financiele planner. Immers, het pensioen van de DGA is een persoonlijk vermogensonderdeel. En daarmee ligt het in de privésfeer van de DGA.
Tradioneel zal de accoutant en de belastingadviseur zich meer richten op de zakelijke belangen van de DGA. En vaak krijgt het particuliere belang van de DGA te weinig aandacht.