DGA, Pensioen in Eigen Beheer. Op z'n retour.

Vanaf 2017 is het gebeurd met het pensioen in eigen beheer voor de DGA. Dan mag de DGA niet meer zijn eigen BV gebruiken voor het opbouwen van zijn pensioen.

In 2017 hebben we afscheid genomen van het Pensioen Eigen Beheer

Stoppen met pensioen eigen beheer

Meer dan 75% van de DGA's bouwde pensioen op in de eigen BV

Bij het stoppen met het opbouwen van pensioen in eigen beheer hoort een persoonlijk advies

Wij hebben een speciale toolbox ontwikkeld. Hiermee kunt u zelf al wat voorwerk doen. Klik hier voor informatie

Na jarenlange discussie en vele alternatieven is in 2017 alles veranderd.

De wet is ingegaan op 1 april 2017.

De DGA moest vanaf 1 januari 2017 de opbouw van zijn pensioen in eigen beheer stopzetten. De DGA had 3 keuzen:
1. Niets doen
2. Afkopen
3. Omzetten naar een overbruggingsverplichting

Welke variant het beste uitpakte voor de DGA was niet altijd makkelijk te bepalen. Al was het maar omdat een eventuele levenspartner hier ook een stevige bijdrage moest leveren.

Zo makkelijk als het pensioen in eigen beheer met een pennenstreek is begonnen, vaak zonder medeweten van de levenspartner, zo lastig werd het om het nu te veranderen. De levenspartner speelde hier een grote rol.

Het pensioen eigen beheer was in het verleden een belastingtruc die werd toegepast door accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs.
Zo zal in de toekomst het pensioen van de DGA verschuiven naar het werkveld van de financiele planner. Immers, het pensioen van de DGA was een persoonlijk vermogensonderdeel. En daarmee ligt het in de privésfeer van de DGA.
Tradioneel zal de accoutant en de belastingadviseur zich meer richten op de zakelijke belangen van de DGA. En vaak krijgt het particuliere belang van de DGA te weinig aandacht.
De eerste vragen van partners van de DGA druppelen intussen binnen. Het blijkt nu al dat het akkoord dat de levenspartner van de DGA moest geven voor het afkopen van het pensioen in eigen beheer, te gemakkelijk is aangenomen.
Het financiele nadeel van de, toenkomstige, ex is enorm groot. En dit besef begint door te dringen.