tim van dasselaar financieel planner advies

Voor familierecht moet je gewoon eens even rustig gaan zitten

Wat is familierecht?

Dat gaat over de rechten en plichten die zich in de famliesfeer afspelen.

Dat gaat over:
- schenkings- en erfrecht
- huwelijks goederenrecht
     - gemeenschap van goederen
     - huwelijkse voorwaarden
     - trouwen
     - geregistreerd partnerschap
     - partnerschapsvoorwaarden
     - samenwonen
     - samenlevingsovereenkomsten
     - scheiden
     - overlijden
     - over kinderen in het gezin,  die niet  van jou zijn, maar van je partner

Veel mensen staan niet vaak stil bij het fenomeen familierecht. Dat is wel opvallend, want het heeft met je hele leven te maken. Als je wordt geboren moeten je ouders voor je zorgen. Jawel, het staat gewoon in de wet.
En tot en mét het moment van overlijden staat in de wet opgeschreven hoe we voor je lichaam moeten zorgen. De wet op de lijkverzorging alleen al is enkele bundels dik.
Letterlijk dus van de wieg tot aan het graf.
Het is daarom tijd om wat meer aandacht te hebben voor het familierecht.