tim van dasselaar, financieel planner, beleggen,  erven, schenken, hypotheek

Leven & Financiën Uniek Verbonden

Levensgeluk en financiele planning

Tim voltooide zijn master course financiele planning met een referaat getiteld: Meer levensgeluk door financiele planning?
Stuur mij de conslusies van dit referaat.

Uniek is, om te beginnen uw leven. Wel of niet bewust gekozen, uw leven staat op zichzelf. Veel mensen hebben nog best wat wensen op een lijstje staan, waarvan zij denken: "Als mij nu eens dat of dat gebeurt, dan zou ik nog wel eens willen.............. En vult u maar in.

Belangrijke dingen in ons leven zijn helemaal niet op geld waardeerbaar. Dus we moeten zeker niet doen, alsof geld alles bepalend is. En dat is nu juist de essentie. Want geld is namelijk ondergeschikt aan uw leven. Geld moet u helpen om die dingen te doen die u echt graag wilt.

En díe verbinding zoeken wij. De unieke verbinding tussen uw leven en uw financiele kant, met als doel u een waardevolle aanvulling te leveren voor het leven dat u wenst.

De verbinding blijft, ook als uw leven verandert
Uw leven is de oorzaak van ons werk. U maakt keuzes om dingen te doen of te laten. Die overwegingen zijn nodig, zodat u ook achteraf kunt terugkijken om een vervuld leven, waarin uw persoonlijke wensen centraal hebben gestaan. Als uw leven daarom verandert, moet de verbinding blijven.

Hoe gaat dit in z'n werk?
De verbinding waarover wij spreken gaat over verschillende deelgebieden.
De basis bent uzelf. Daarom zullen wij tijdens onze kennismaking eerst bekijken wat de problematiek is waarom u bij ons hebt aangeklopt. Daarna bepalen wij uw uitgangspositie. Na dit eerste verslag zullen wij verschillende keren met elkaar spreken. Hierdoor leert u mij kennen en leer ik u kennen. Gaandeweg begrijpen we elkaar steeds beter. Hierdoor kan ik steeds preciezer bepalen wat uw levenswaarden zijn.

De basis van het advies is de relatie tussen u en uw financiën.

Om tot dit advies te komen moet er echter nog veel meer gebeuren. Een passende oplossing is namelijk altijd gebaseerd op grote financiële kennis van zaken. Deze kennis is als een ruif waaruit wordt geput om ideeën te genereren.

Hier wordt  nog een verbinding gelegd. Deze verbinding is noodzakelijk, anders is een goed advies niet mogelijk. Dit advies gaat over het verbinden van de verschillende vakgebieden. Deze vakgebieden zijn:

   - (Familie)recht
   - Toekomstvoorzieningen
   - Ondernemersrecht (DGA en ondernemer)
   - Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting
   - Erfrecht en erfbelasting
   - Financieren en beleggen
   - Vermogensopbouw

Verbindingen en relaties tussen deze vakgebieden zijn ongelofelijk belangrijk om te combineren, om zo tot een passende oplossing te komen voor uw persoonlijke financiële positie. Vaak hebben wij de kennis van deze gebieden in huis, maar het ligt ook voor de hand, dat wij contact hebben met uw accountant, notaris, fiscaal adviseur, vermogenbeheerder of verzekeringsadviseur. Juist deze vakspecialisten waarderen het zeer, als zij kunnen vertrouwen op het feit, dat hun adviezen succesvol zijn in andere deelgebieden waarover zij zelf geen kennis hebben. Op dit terrein hebben wij veel ervaring. Het blijkt regelmatig dat juist door dit overleg uw financiële positie aanmerking beter kan worden. 

U zult ook merken, dat er regelmatig nieuwe financiële vragen komen. Er is eigenlijk geen sprake van eenmalig contact. Het lijkt meer op een breiwerk, waar je af en toe een steek doet. Uw leven is in beweging, uw wereld is in beweging. Daardoor zult u regelmatig aanvullende beslissingen moeten nemen. En daar ben ik u van dienst om te zorgen, dat u voortaan de goede beslissingen neemt voor uw eigen toekomst.

Wat doen wij?
  • Financiele planning en Pensioen
  • Planning voor DGA's en ondernemers
    Vermogen opbouwen
  • Familierecht: huwelijksgoederen recht, schenken en erven
  • Wonen en financieren
  • Beleggen
Aanmelden voor nieuwsbrief

Wilt u interessante financiele weetjes ontvangen, vul dan dit formulier in

Aanmelden
Contact

Harderwijkweg 4
2804 PM Gouda
Nederland

0182-531517
info@timvandasselaar.nl